I MalmaridÓcc

di don Guilio Gabanelli

"De chi malmaridÓcc a gh'Ŕ n'Ŕ sempre tÓnce de tance qualitÓ !"

DenÓcc a t÷cc i casi vergŘ, te i vŔdet sŘbet, i Ŕ 'nfina disperÓcc e i crŔpa de grant'˛ia de vŔsser divorsiÓcc !

De drŔ gh'Ŕ i malcontŔcc che i pÓr semper malÓcc che no s' p÷l mia cŘrÓ, che con la b¨na m˛rt de l'˛tra mŔsa pÓrt !

P˛ i rýa i rassegnÓcc che 'n vŔta i tŔgn pÓ e fÓm per mantegný la pÓs e i spŘda sŔmper d¨ls a' se i treng˛t amÓr !

A l'ria finalmŔnt la rassa dei corn¨ti contŔcc perchŔ no i sÓ de mantegný i pompŔr de lŘso per la cÓ !

E 'n fý i sŔ tÓca s÷ tat per finý la st˛ria i vedovi votÓcc zÓ prima de spusÓs a fÓ i malmaridÓcc !

Con tÓt de m˛rbe 'n c˛rp che s' dýs "la cagnolŔra" a i t¨rna 'ndrŔ barb¨ a tŔgn ol pŔ lŔat s÷ t÷cc i pedagn¨ !