Ol Brèmp

di don Guilio Gabanelli

“Ol Brèmp” l’è ‘l fiöm, la vàl, la zèt,l’è töt chèl che s’pöl dì con d’öna sul paròla sö töt ol nòst paìs !
Töcc i pàìs che l’tòca i porta ol sò cògnom perchè l’è pròpe ‘l pader che i l’à ‘ncrusàcc insèm al tèp de la sò föria quando da prepotènt tra i mùcc e la pianüra ‘l sè svergulàa a in gìro decìs come ü serpènt !

Adès in sèrti pòscc l’è apèna ü pissaròt che l’te ‘ncànta ‘ntùren a fà razzà i ranòcc !
Ma se per caso l’tùrna amò de bùna lèna, a l’part al tròt, de còrsa, e piö nigü i lo frèna.
Quando l’curia col trèno come se l’gh’ies i urare pròpe coi sò stassiù l’indàa piö fort piö lènt, sènsa scoldà ‘l mutùr.

Ma adès che sto govèrno, fòrse per modernàs, l’à majàt fò pò a’ l trèno l’à decidìt de fàs, a’ lü, coi pensiunàcc che i par ü füneràl quando gh’è poca zèt e töcc i sìrca almèno dè fà bordèl coi prècc !
Se o rìa pò i pescadùr, de sòlet forestèr, che i pènsa de pescà e i càla zó i sò rècc: da töce i sculadüre i rìa come nedròcc öna clossàda ‘ntrèga dè stràs e scatulòcc !

Gh’è piö gna ü cà de sügo che s’tròes sö stò torènt gna ch’a pissàga dèt per fàga ü complimènt !
Forse gh’è la speransa che l’ cambie ol ritornèl e l’ tùrne ‘ndrè col treno ol Brèmp col sò tèp bèl;
e l’tùrne amò a stimàs, ol Brèmp, che slarga i bras per dàga a töcc la pas !


Indice poesie dialettali