Ol pòer Bignòca

L’ ìa pròpe töt pelàt e ‘n sìma a la pèlada a l’ghìa öna bignòca compàgn d’öna patàta !
L’ ìa ròssa e bèla löstra come ü pomdòr madür che ‘n sìma a chèla cràpa l’ìa ‘l fugàa come ü stissù !
Però l’ìa sènsa gòs e sènsa ü pèl de bàrba compàgn del cül d’ü fiàsch o d’öna damigiàna !
Lìa bù de cöntà bàle e brào de fàtei crèt a notèr pòer bambòs perchè m’ sìa amò de s-cècc !
Gh’ìa apèna lòch e àsegn a sgulà ‘n gir de nòcc e strèe de töce i ràsse a balà ‘nsèm col fòsch !
A m’ghe credìa del bù perchè l’ìa ü pateròt e ‘n cèsa l’fàa bricòle insèma col preòst !
A me l’ciamàa Bignòca ma sènsa fas sentì perchè se l’sospetàa a l’tè la fàa cressì !
A füria de pensàga a chèla sò bignòca la ghe parìa piö grànda de l’òtra sò bicòca !
E ‘n fì l’credìa de ìga du söche de dovrà öna fò sùra l’òtra de tègn bè registràt !
Iscè a l’sè malàt de ràbia e de passiù perchè coi sò dù cràpe l’ìa ‘ndàcc fò de resù !
Dopo ü bel dè l’è mòrt, e nòter s-cècc curiùs a m’sè curìcc a èdel slongàt zò ‘n mès ai fiùr !
Co la bignòca ròssa fò ‘n sìma la pèlada e col pierù per ària fughèt come öna bràsa !
Ma nòter m’ìa capìt che l’ìa mia mòrt del töt perchè col sò camì l’ìa drè amò a fà föch !
In tèp del föneral l’à sentìt pròpe töt ma sènsa riàga a dì “ardè, che sò amò ìf !”
Ma chi portàa la càssa i à tràcc öna biösgàda e dopo ü cülmartèl ol mòrt a l’s’è fàcc sènt !
“L’àssèm turnà a cà amò coi mè du gàmbe che àdès mè sò contènt de tègn i mè dù cràpe !”
La s’è stremida assè la zèt del föneràl a èt chèl mòrt in pè sènsa püdì sotràl !
Ol pòer Bignòca ‘n fì a l’è scapàt assè de fà passà la pùra de mör per turna ‘ndrè !
Al mont mè stàga iscè come te bùrlet dèt perchè se s’völ cambià gh’è apèna de crepà !


Indice poesie dialettali