Ü tipo strambo

di Daniel - Lallio

Mé só ü tipo che camina in montagna e in colina,
à gh’ó ü pàs lönc e seguent,e ogni tàt pòse ü momènt.

Parte semper de bünüra, tate ölte al cìar de lüna,
e pó quande la me à bè ède ol sul a saltà in pè.

Quando rie sö ?del rifugio me se ferme ü momentì,
cönte semper sö quac’ bale e po’ bie ol mè capucì.

Per finì fò la giurnada gò dè fa öna capelada,
e sé sol tèp a mel permèt, rampe infina sö söl Becc….

 


Indice poesie dialettali